EN CHANS ATT RÄDDA LIV!

För att ge en ökad säkerhet och trygghet för StorKnallens kunder och personal kommer fastighetsförvaltaren Newsec investera i en hjärtstartare som alltid finns i lokalen.

Hjärtstartaren kommer att vara centralt placerad i anslutning till entrén för att vara nära tillhands om en olycka inträffar. Hjärtstartaren är helautomatisk och utformad för att vara så enkel som möjligt att använda. Securitas personal samt anställda i StorKnallen kommer kontinuerligt att utbilda sig i hur man använder hjärtstartaren för att ha en så hög kunskapsnivå som möjligt. Hjärtstartaren installeras den 13e mars.

Publicerat 2012-03-9, 7:27