Publicerad: 2015-01-22

Besöksflöden mäts i Knalleland

Under början av 2015 kommer Knalleland och Borås City gemensamt att påbörja monteringen av ett besöksräknarsystem i sina respektive områden samt området mellan de båda destinationerna. Syftet med besöksräknare är för städer att förstå hur stora anonyma besöksströmmar rör sig i staden. Vi gör detta för att få en bättre förståelse för var vi ska lägga våra resurser och bygga en bättre innerstad för besökaren. Att bygga om gator och torg, installera belysning, bygga nya cykelvägar m.m. är alla kostsamma investeringar som görs med skattemedel. Vi tycker det är viktigt att man har bra underlag för att kunna ta bra beslut. Beslutsfattare kring nya fastigheter och butiker behöver också bra statistik för att ta för medborgarna och staden kloka beslut. Enskilda medborgare är varken intressant eller möjligt att följa.

Den besöksräknare som vi just nu använder (IOPS) lyssnar efter anonyma radiosignaler mobiler sänder ut när de söker efter trådlösa nätverk. Denna anonyma radiosignal är helt enkelt ett löpnummer på den elektroniska komponenten i mobilen och kan på inget sätt av oss kopplas ihop med en fysisk person. Mobiltrafik, mobilnummer, personnummer eller liknande är det helt enkelt tekniskt omöjligt för oss att följa i Borås. Det är inte heller tekniskt möjligt för oss att skicka ut oönskade meddelande eller reklam.

För att ytterligare säkra anonymiteten så krypteras den anonyma radiosignalen så fort den dyker upp i besöksräknaren. All data och trafik är krypterad och säkerhetsnivån på systemet är i paritet med svenska banker.

All data är personligt avidentifierad och ingen data presenteras under minst 30 st besök – enligt det statistiska begreppet Centrala Gränsvärdessatsen. Detta för att garantera den personliga integriteten samt för att kunna dra statistiskt säkerställda slutsatser. Datahanteringen följer svensk och europeisk lag samt branschkutym.

Om besökaren inte alls önskar delta i mätningen, kan man enkelt slå av Wi-Fi i sin telefon och blir då osynlig i våra mätningar.

 Systemet ägs av fastighetsägarföreningarna Centrumfastigheter i Borås och Knallelands Parkerings HB. Systemet administreras av centrumledningen för Knalleland och Borås City.

Frågor i ärendet basvaras av Marie Börjesson, Centrumledare för Knalleland.
Telefon: 033-14 03 35 Mobil: 0702-28 29 21 Mail: centrumledare@knalleland.se