Publicerad: 2022-06-21

Nya busshållplatser i Knalleland

Nu har busstrafiken flyttats ut till lokalgatan vid Skaraborgsvägen, vilket ger oss en lugnare miljö i Knalleland och vi har dessutom fått ytterligare en hållplats.

Välkommen att åka buss till och från Knalleland!