Behandling av personuppgifter

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi följer gällande dataskyddslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Personuppgifter är sådan information som kan användas för att identifiera en enskild person. Vi vidtar löpande åtgärder för att säkerhetsställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och enligt våra säkerhetsregler och rutiner.
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är företagarföreningen Knallelandsgruppen, 864501-9640.

NÄR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER OCH VAD ÄR ÄNDAMÅLET?
Vi samlar endast in de personuppgifter som du själv uppger när du deltar i någon tävling hos oss. Du måste lämna de uppgifter som vi efterfrågar när du är med och tävlar och ska vinna exempelvis ett presentkort. Detta gör vi för att vinnaren ska kunna kontaktas och även för att du skall kunna få ut din vinst.

TID SOM DINA PERSONUPPGIFTER SPARAS
Dina personuppgifter sparas en månad efter att tävlingen är avslutad och vinnaren är meddelad. Om du har vunnit ett presentkort så sparas dina personuppgifter i två år, pga redovisningsskyldigheter för vår ekonomiavdelning. Vi redovisar namnet på vinnaren offentligt men sprider inga personuppgifter till andra parter.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att:

• Begära tillgång (s.k. registerutdrag). Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag. När det gäller enskilda butiker i Knalleland är varje enhet fristående och du kontaktar respektive butik för att begära tillgång till ett registerutdrag.

• Begära rättelse. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften rättas.

KONTAKT VID FRÅGOR
Du utövar dina rättigheter genom att kontakta oss på centrumledare@knalleland.se och du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).